มวยหนุ่มผิวสี

Categories กีฬา

กติกา มวยสากล
กติกาในการชก จะแบ่งการชกเป็น 5 ยก 1 ยก มีเวลา 5 นาที ชกกับคู่ต่อสู้เพื่อให้ได้คะแนน สู้จนครบ 5 ยก ก็จะรวมคะแนนว่าใครชนะ ถ้าภายในเวลา 1 ยก สามารถทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถชกต่อไปได้ก็ชนะกติกามวยสากลสมัครเล่น
•กรรมการให้คะแนนชี้ขาด 3คน
•แต่ละคนให้คะแนนหลังจบแต่ละยก ’10 หรือ 9′
•ครบ3ยก (ชาย) มีคะแนนเต็ม 30
•ครบ4ยก (หญิง) คะแนนเต็ม 40
•กรณีกรรมการ3คนให้ชนะ1 เสมอ2 ต้องดูผลคะแนนของกรรมการที่ให้เสมอ…เฉพาะ2ยกหลังเท่านั้น!! เหตุผลคือใครอึดกว่ากัน คนนั้นควรเป็นผู้ชนะ